MikkoAhola

Miksi perussuomalaiset herättävät pelkoa LGBTIQ-väessä

 

Perussuomalaisten esiinmarssi on nostanut pelkotiloja LGBTIQ-väen keskuudessa. Mutta miksi? Miksi LGBTIQ-väen tulisi olla huolissaan perussuomalaisista. Usein asia vääntyy siten, että perussuomalaisten katsotaan edustavan äärioikeistoa, ja äärioikeiston nähdään olevan konkreettinen vaara LGBTIQ-väelle. Mutta tämä selitys on lähinnä keinotekoinen.

Pelon aiheet lähtevät siitä, miten LGBTIQ-väki perustelee itselleen ja muille moraalisen oikeutuksensa. Tämä perustelu on seuraava: Olemme vähemmistö, ja vähemmistöjä ei saa syrjiä. Siksi meitä ei saa syrjiä ja siksi käyttäytymisemme ja olemisemme ovat oikeutettuja. Tällä vähemmistö-argumentilla LGBTIQ-väki siis perustelee itselleen ja muille oman oikeutuksensa. Perustelu on sama, jota sovelletaan muihin vähemmistöihin, kuten etnisiin vähemmistöihin: afrikkalaisperäisiin, romaneihin, juutalaisiin, saamelaisiin, kielivähemmistöihin ja maahanmuuttajiin. Samalla tavoin, kuin etnisiä vähemmistöjä ei saa syrjiä, niin ei myöskään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, eikä interseksuaalisia saa syrjiä.

Vaikka kielto harjoittaa seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa voitaisiin katsoa kuuluvan puhtaasti seksuaalimoraalin alueelle, ja koska seksuaalimoraalimme lähtee paljolti siitä olettamuksesta, että kaikki poikkeava on kiellettyä ja sairasta, niin yleinen vähemmistöjen syrjimiskielto toimii tekijänä, joka ylittää tämän seksuaalimoraalisen säännön, ja vähemmistösuojan vuoksi yleensä poikkeavaksi tuomittu seksuaalisuuden muoto täytyy hyväksyä.  Samalla tämä perustelu edellyttää, että LGBTIQ-väki tunnustautuu selkeästi vähemmistöiksi, sillä ilman vähemmistöasemaa ei voida antaa moraalista oikeutusta poiketa yleisestä moraalisäännöstä. Ja koska moraali on aina yksilöihin sisäistynyttä yhteiskunnassa, niin LGBTIQ-väki ei myöskään itse hyväksy omaa käyttäytymistään ilman voimakasta samaistumista omaan vähemmistöönsä. Niinpä voidakseen moraalisesti oikeutetusti harjoittaa seksiä samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa ihmisen täytyy ensin tunnustautua homoseksuaaliksi tai lesboksi, tai vähintään biseksuaaliksi. Ja ristiinpukeutuminen naisten vaatteisiin on sallittua miehelle ainoastaan, jos hän tunnustautuu kuuluvansa transihmisten vähemmistöön.

Vähemmistöaseman kautta luotu oikeutus omalle käyttäytymiselle on niin tärkeää LGBTIQ-väelle, että perussuomalaiset herättävät heissä kauhua sitä kautta, että perussuomalaiset kyseenalaistavat vähemmistöjen erityisoikeudet. Vaikka perussuomalaiset ovatkin lähinnä keskittyneet maahanmuuttajien erityisaseman kieltämiseen, ja maahanmuuttajien vähemmistöaseman kyseenalaistamiseen, niin pelkkä ajatus siitä, että yhteiskunnasta katoaisi vähemmistöjen erityisasema kauhistuttaa LGBTIQ-väkeä. Jos erityisasema viedään afrikkalaisperäisiltä, juutalaisilta tai maahanmuuttajilta tai kielivähemmistöltä, niin yhtä hyvin se voidaan viedä LGBTIQ-ryhmittymiltä. Kun nykyisin vähemmistöjen oikeudet tunnustetaan vahvasti, niin yhtäkkiä meillä on keskuudessamme uusi ryhmä, perussuomalaiset, jotka puheissaan kiistävät vähemmistöaseman tuoman suojan ja erityiskohtelun. Heidän mielestään ei tarvita enää mitään puhetta vähemmistöistä ja vähemmistösuojasta. Tämänlainen ajattelu pelottaa LGBTIQ-ryhmiin kuuluvia, sillä jos vähemmistösuoja viedään pois maahanmuuttajilta ja etnisiltä ryhmiltä, niin samalla se katoaisi myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöiltä.

Vastaavasti LGBTIQ-ihmiset ovat yleensä myös muiden vähemmistöjen asianajajia, eikä vain puolusteta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, vaan myös etnisiä vähemmistöjä ja maahanmuuttajia, koska kaikkien vähemmistöjen koetaan kuuluvan samaan suojeltavien ryhmään. Niinpä esimerkiksi lesbofeministinen aktivisti Tina Rosenberg on vaatinut kaikille Ruotsiin haluaville pakolaisille ja siirtolaisille vapaata maahanmuuttoikeutta.

Selkeästi perussuomalaisten kielteinen suhtautuminen vähemmistöille suotaviin erioikeuksiin tulee esille siinä, että perussuomalaiset eivät hyväksy positiivista syrjintää. Päinvastoin, kaikenlainen positiivinen syrjintä tulisi heidän mielestään lopettaa. Tähän positiiviseen syrjintään kuuluu myös suomenruotsalaisten asema ja ruotsin kielen erityisasema maassamme. Tämä vertautuu siihen, että se, että sallimme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille poikkeavan seksuaalisen käyttäytymisen, on tavallaan eräänlaista positiivista syrjintää.

LGBTIQ-ihmisten on ehkä ollut vaikea sanallisesti hahmottaa sitä kauhua, jota perussuomalaisten esiintulo on synnyttänyt. Toistan, että kyseessä ei ole uuden äärioikeiston synty ja paluu natsismiin, niin kuin tämä pelko usein sanoiksi puetaan. Pelko syntyy siitä, että koetaan vähemmistöjen erityiskohtelun periaatteista luopumisen olevan näköpiirissä. Perussuomalaiset osuvat vähemmistöajattelun ytimeen ja kyseenalaistavat sen. Siitä pelko perussuomalaisia kohtaan syntyy.

Toinen tekijä, joka herättää pelkoja perussuomalaisia kohtaan on se, että perussuomalaiset ovat luopuneet paljolti poliittisen korrektisuuden vaatimuksista. Suvaitsevaisuuteenhan on kuulunut myös poliittinen korrektisuus, joka on estänyt tiettyjen asioiden ääneen lausumisen. Perussuomalaiset eivät tunnu noudattavan roolisääntöjä, joiden mukaan vähemmistöjä kohtaan on aina osoitettava tiettyä näyttelemistä, ja kaikkia omia ajatuksia ei vähemmistöjen edustajille sanota ääneen. Kuten esimerkiksi transihmisten kohdalla usein ajatuksena esimerkiksi itsensä naiseksi korjauttaneen transihmisen tapauksessa useimmiten ajatuksena on: ”Sehän näyttää aivan mieheltä”. Jos luopuu poliittisesta korrektisuudesta, eli näyttelemisestä, niin tällaisen asian voi töksäyttää ääneen ja näin särkeä sitä kuplaa, jossa poliittisesti korrekti ympäristö sallii transihmisten elää.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Timo Lehtonen

Kyseisen blogin sanomasta ei selviä kunnolla mistä jutussa on kyse: mitä blogisti oikeasti haluaa viestiä kirjoittamallaan tekstillä.

Blogisti kirjoittaa esim.: ”Samalla tavoin, kuin etnisiä vähemmistöjä ei saa syrjiä, niin ei myöskään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, eikä interseksuaalisia saa syrjiä.”
Tuo pitää 100 % paikkansa, koska ketään ei saa syrjiä.

On erittäin tärkeätä olla selvillä ja ymmärtää, mitä tarkoittaa käsite syrjintä: siis mikä on syrjintää ja mikä ei ole syrjintää.

Syrjintä: ihmisten epäoikeudenmukainen kohtelu johtuen sukupuolesta, alkuperästä, etnisestä taustasta, ihonväristä, sosiaaliluokasta, uskonnosta, poliittisesta suuntautumisesta, perhe- tai aviotilanteesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä tai vammaisuudesta. Epäoikeudenmukainen kohtelu voi tapahtua tarkoituksellisesti tai tarkoituksettomasti.
Lähde: Demokratiasanasto (2015) http://www.termipankki.fi/ext/demokratiasanasto/ne...

Jos blogisti on sitä mieltä, että jokin voimassa oleva laki tai asetus on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä oikeasti syrjivä, niin pyydän häntä kertomaan mikä se säädös on ja mihin tosiasiaan perustuen kyseinen säädös on hänen mielestään syrjivä.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Ei Suomessa tällä hetkellä enää ole lakeja, jotka syrjisivät seksuaalivähemmistöjä. Joitain säädöksiä on, jotka syrjivät sukupuolivähemmistöjä.

Laki tasa-arvoisesta avioliitosta oli siinä mielessä ilmiö, jossa syrjintää vastaan voitiin taistella, jolloin narratiivi syrjinnästä sai selkeän muodon, ja syrjintä näyttäytyi konkreettisena ilmiönä, jota vastaan voitiin sitten toimia. Nyt ei enää ole mitään konkreettista kiinnekohtaa, joka osoittaisi syrjinnän olemassaolon.

Syrjintä onkin nyt Suomessa olemassa vain epämuodollisen kontrollin muodossa, jossa ihmiset epämuodollisesti syrjivät homoja ja lesboja. Epämuodollisia keinoja voi olla esimerkiksi ryhmästä ulos sulkeminen, syrjiminen työpaikkaa haettaessa. Vitsien kertominen, joissa paheksutaan homoseksuaalisuutta ja tehdään se naurettavaksi. Epämuodollista syrjintää vastaan on huomattavasti vaikeampi toimia,kuin virallista syrjintää vastaan,kuten vanhaa avioliittolakia vastaan. Ongelmia voi tulla, sillä seksuaalisuuden kontrolli on luonteeltaan pohjimmiltaan epämuodolliseen kontrolliin perustuvaa. Se on niihin ihmisiin, joiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, suoraan kohdistuvaa paheksuntaa ja kielteistä suhtautumista.

Timo Lehtonen

Mikko Ahola kirjoitti 13.3.2016 01:28: "Epämuodollista syrjintää vastaan on huomattavasti vaikeampi toimia,kuin virallista syrjintää vastaan,kuten vanhaa avioliittolakia vastaan."

Jos olet sitä mieltä, että voimassa oleva avioliitolaki (234/1929) on syrjivä, niin näytä mielipiteesi olevan tosi. Kiitos.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

On kyllä piirejä joissa ristiinpukeutuminen sallitaan miehille ilman homoidentiteettiä.
PS ei ole luopunut poliittisesta korrektiudesta vaan yrittää vimmalla vaihtaa sitä uuteen. Ns herkkähipiäisyys.

Käyttäjän samimollgren kuva
Sami Mollgren

En tiedä, voiko perussuomalaisten äänen kasvamisen aiheuttamaa reaktiota hlbtiq-väen keskuudessa kutsua "pelkotiloiksi" yleisemmin. Joo, yksittäisiä kauhukuvien maalailuita on nähty. Ja joo, etenkin vasemmistoa ja vihreitä edustavien hlbtiq-vähemmistöön kuuluvien - mutta myös vähemmistöön kuulumattomien - äänenpainot ovat olleet huolestuneita.

Etenkin vasemmalla persut mielellään nähdään (ääri)oikeistolaisena voimana. Mutta tuo näkökulma on etenkin vasemmiston ja vihreiden suunnalta tuleva, kenties osittain tarkoitushakuinen keino niputtaa kaikki muu kuin omiin ihanteisiin kuuluva jonnekin poliittisen kartan äärikolkkaan, mahdollisimman etäälle siitä, minne oma ryhmä asemoidaan.

Persujen asettaminen (ääri)oikeiston osaksi ei ole leimallisesti mikään hlbtiq-väen yleiskäsitys asiasta. Hlbtiq-vähemmistöjen, vasemmiston/vihreiden ja vaikkapa feminismin välille ei parane laittaa yhtäsuuruusmerkkejä, vaikka joskus keskustelun käydessä voisikin olla kiusausta tehdä niin. Tiedän/tunnen (miespuolisia) homoja, joiden näkemykset maahanmuuttokysymyksistä ovat varsin persumaisia. En usko, että ainakaan homomiehet poikkeaisivat asenteiltaan suuresti heteromiehistä.

Persut toki ovat osa sitä viiteryhmää, jonka piirissä hlbtiq-vähemmistöjen asemaa kohentavia toimia kategorisesti on pyritty torppaamaan maailman sivu. Siihen viiteryhmään voidaan liittää esimerkiksi uskonnollis-konservatiivisuus, keskivertoa alhaisempi sivistystaso ja keskivertoa suurempi kokemus maailman muuttumisen pelosta. Tuollainen on oivaa kasvumaata ennakkoluuloille, peloille itselle vierasta kohtaan, haikailua jonkin kadonneen yhtenäiskulttuurin perään ja niin edelleen.

Persuvastaisuus hlbtiq-väen keskuudessa lähtee ehkä eniten siitä, että Persujen läsnäolo julkisessa keskustelussa on muokannut kanavia hlbtiq-vähemmistöjä koskettavien ennakkoluulojen levittämiselle mm. siten, että Persuista on tullut yksi noista kanavista.

Politiikassa ennen vahvimmin hlbtiq-torppaajana toiminut KD on kutistunut lilliputiksi, Keskustan ja Kokoomuksen piirissä hlbtiq-vastaisuus on merkittävästi sulanut ja muissa eduskuntapuolueissa sitä ei käytännössä ole. Hlbtiq-vähemmistöjen yhdenvertaisuutta lisäävien hankkeiden vastustaminen politiikassa on keskittynyt Perussuomalaisiin, henkilöitynyt sen puheenjohtaja Timo Soiniin, kansanedustaja Mika Niikkoon ja muutamaan muuhun kansanedustajaan. Toki myös KD:n eduskuntakaarti kokonaisuudessaan on äänekäs asian suhteen, mutta ryhmän merkitys on vähäinen.

Yllä mainitsemaani viiteryhmään (jossa Persut on näkyvänä osana) kuuluu myös joukko pseudotieteellistä disinformaatiota tuottavia tahoja; Aito avioliitto -seurakunta liepeilijöineen: esimerkkeinä professori Tapio Puolimatka ja Patmoksen Juha Ahvio. Etenkin Puolimatka voi herättää väärää luottamusta niissä, jotka suhtautuvat kritiikittä akateemisessa asemassa oleviin "lukeneisiin miehiin". Etenkin Persut ovat olleet (KD:n lisäksi) vahvimmin tuomassa Puolimatkan esittämiä uskonnollis-motivoituneita pseudoteorioita julkiseen keskusteluun - ja antamassa myös tukeaan Aito avioliitto -seurakunnan toimille.

Uskoisin siis, että hlbtiq-kysymyksiin liittyvässä ja Persuihin kohdistuvassa huolessa on kyse konkreettisemmista asioista kuin "hlbtiq-vähemmistöjen olemassaolon moraalisen oikeutuksen perustelu".

Avioliitto vs. reksiteröity parisuhde on Suomessa viimeinen asia, joka asettaa homomiehen ja heteromiehen eriarvoiseen asemaan lakikirjan edessä. Tuo asia korjaantuu 1.3.2017. Sitten jää tietysti asenneilmastossa olevat kylmät virtaukset. Niihin auttaa lähinnä aika, sen minkä auttaa. Lesbojen kohdalla on vielä jonkin verran enemmän ratkottavia käytännön kysymyksiä. Transihmisten kohdalla tarvitaan merkittäviä muutoksia kyseiseen vähemmistöön liittyvään lainsäädäntöön. Jos kohta myös asenteisiin.

Persujen kohdalla alentunut poliittinen korrektius varmaan näyttäytyy joidenkuiden mielestä pelkoja herättävänä asiana - ehkä eniten siksi, että se paljastaa Persujen piiristä yhden huolestuttavamman asian: niissä ympyröissä harvoja poikkeuksia lukuunottamatta tunnutaan elävän mieluummin vellovien ennakkoluulojen keskellä kuin yritettäisiin ottaa itselle tuntemattomasta selvää, koetettaisiin asettua toisen asemaan ja haluttaisiin nähdä itselle uusi uhkan asemesta mahdollisuutena.

Ja noilla eväillä sitten ollaan tekemässä meitä kaikkia koskettavia päätöksiä.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Äärioikeistolainen onkin harhaanjohtava. Arvokonservatiivinen oikeistolaista talouspolitiikkaa tekevä populistipuolue on vaan pitkä nimi.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Meille transihmisille tasa-arvolain uudistus oli merkittävä. Saimme syrjintäsuojan vuoden 2015 alusta. Lakimuutoksen puolesta äänestivät kaikki silloiset hallituspuolueet, samoin kuin oppositio, perussuomalaisia lukunnottamatta.

Muutamat puheenvuorot mm. kansanedustajien Saarakkala ja Eerola suusta olivat surkuhupaista kuultavaa. Työelämä menee hunningolle, kun mies saa pukeutua naisten asuun. Huhhuh! Jos henkinen käsityskyky on yhtä lyhyt kuin tuvan ja navetan välinen polku, niin kai kaikki poikkeava pelottaa. Silloin luulisi etsivän lisää tietoa, mutta kun ei.

Sain lakimuutoksen yhteydessä vierailukutsun Keskustan eduskuntaryhmän osan vieraaksi. Kävimme tunnin ajan avoimesti läpi edustajia askarruttavia kysymyksiä ja kykenin ilmeisesti antamaan niihin riittävät vastaukset, kun oppostiopuolue lähti hallituksen esitystä tukemaan.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Syrjintäsuoja on juuri sellainen vähemmistöjen erityinen suoja, jota tarkoitin. Syrjintäsuoja on vähän tunnettu säädös Suomessa, mutta silti merkityksellinen.
"1.1.2015 astui voimaan useita merkittäviä lakimuutoksia, jotka parantavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa ja oikeusturvakeinoja. Nämä ovat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutokset ja laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta.

Tasa-arvolaki kieltää nyt sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Syrjintäkieltoa sovelletaan myös intersukupuolisiin henkilöihin. Uudessa tasa-arvolaissa mainitaan sukupuolivähemmistöt, toisin kuin aiemmin. Tasa-arvolaki velvoittaa viranomaiset, työnantajat ja koulutuksen järjestäjät ehkäisemään ennalta sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Sukupolen moninaisuus on jatkossa otettava mukaan muun muassa tasa-arvosuunnitelmiin.

Yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto seksuaalisen suuntautumisen perusteella laajeni kattamaan kaikki elämänalueet, kuten tavaroiden ja palveluiden tarjonnan. Nyt seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjintää kokenut voi lisäksi ottaa yhteyttä asiaan erikoistuneeseen viranomaiseen, kun vähemmistövaltuutettu muuttui yhdenvertaisuusvaltuutetuksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvaan kuuluvat muun muassa ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen, etniseen taustaan sekä uskontoon tai vakaumukseen liittyvät syrjintätapaukset ja yhdenvertaisuuden edistäminen näihin asioihin liittyen. Työelämän syrjintäkysymyksissä yhteyttä otetaan jatkossakin työsuojeluviranomaisiin."

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo

Sellainen ikävä 'by default' ongelma on myös siinä, että tämä vähemmistöjen erityissuojan vaatimus tai odotus vihjaa, että nämä vähemmistöt itse asiassa ovat aivan oikeasti jotenkin alempiarvoisia, eivätkä voi selvitä ilman erityishuomiota. Ikään kuin siis vihjaa, että heissä oikeasti on jotain vikaa.

Suojan vaatijat ikään kuin itse älämölöllään julistavat nämä ns. vähemmistöt juuri niin surkeiksi, kuin pelkäävät "äärioikeistolaisten" suvaitsemattomien heitä pitävän.

Tämä on sama juttu kuin naivien, sukupuolikiintiöitä vaativien alkeellisten feministien perusvirhe. Juuri sillä ainoalla tavalla kuin ihmisiä on kohdeltava tasa-arvoisina, nämä erityistunnustusta vaativat kieltävät. Näennäisyys on olennaisuutta tärkeämpää, rituaali tärkeämpi ruokaa.

Kun taas tavan tallaaja, joka on kiihkottomasti perussuvaitseva, ei jaksa kiinnittää edes huomiota näihin vähemmistöihin ja heidän käytökseensä. On aivan itsestäänselvää, että kullakin on oikeus harjoittaa vaikkapa seksuaalisuuttaan siten kuin on.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Vähemmistösuoja edellyttää vähemmistöidentiteetin syntymistä ja ihmisten erottelemista "meihin" ja "niihin", eli meihin ja vähemmistöihin. Väistämättä vähemmistösuoja luo näin toiseutta. Toiseuden syntyminen on vähemmistösuojan hinta.

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo

Ei vain toiseuden. Ei todellakaan. Kyse on paljon mustemmasta efektistä. Syntyy nimenomaan alemmuus, kurjuus, huonommuus, jollaisena pitämisestä näiden vähemmistöjen oikeuksien ajajat syyttävät yhteiskuntaa tai rasisteja tms.

Kyse on samasta pirullisuudesta kuin siinä kärjistävässä sosialismin kritiikissä, että ilman kurjia ei ole tarvetta eikä kysyntää sosialismille. Jollei ihminen ole syntinen, mihin jeesusta tarvitaan. Jollei Hitleriä olisi ollut, juutalaiset olisivat keksineet hänet.

Jossain vaiheessa vähemmistöjen asian ajaminen sijaismielensäpahoittajien toimesta saavuttaa sen rajan, jossa ongelmaa, josta ja siinä määrin kuin he ovat huolissaan, ei edes ole. Sen sijaan he fantasiassaan luovat sen, jotta vakaumukselle riittää polttoainetta. Tässä vaiheessa sitten tuon vähemmistön todelliset edustajat itse saavat myös kärsiä. Fantasioitu ongelma ikään kuin todellistuu.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Pelko syntyy siitä, että koetaan vähemmistöjen erityiskohtelun periaatteista luopumisen olevan näköpiirissä."

? Eivätkö perussuomalaiset ole pikemminkin olleet kannattamassa vähemmistöjen erityiskohtelua, kun taas useimmat muut puolueet ovat sitä purkamassa?

Arvokonservatiivit ovat halunneet säilyttää seksuaalivähemmistöjen oman parisuhdeinstituution, erilaisen mahdollisuuden adoptioon, erilaisen käytännön vanhemmuuden tunnustamisessa, vaatimuksen transsukupuolisten lisääntymiskyvyttömyydestä... Yleinen kehitys taas on ollut poispäin erilaisesta kohtelusta.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Meillä ovat muodolliset ja epämuodolliset sosiaaliset kontrollit, joilla sosiaalisesti kontrolloimme ihmisten seksuaalikäyttäytymistä ja sukupuoliroolien noudattamista. Lait ja asetukset ovat muodollista sosiaalista kontrollia. Epämuodollista sosiaalista kontrollia ovat ihmisten säädöksiin perustumattomat sosiaaliset rangaistukset.

Esimerkiksi salaa naisystäviään seksivideoinut Axel Smith on muodollisen sosiaalisen kontrollin alainen, kun poliisi tutkii ja aikoinaan oikeudessa tuomitsee hänet salakuvauksesta. Epämuodollinen sosiaalinen kontrolli taas iskee Axel Smithiin mm. siten, että hän ei päässyt juontamaan Emma-gaalaa ja on nyt menettänyt myös työpaikkansa Voice of Finlandin juontajana.

Toimituksen poiminnat